உலக சந்தையில் மசகு எண்ணெய் விலையில் சரிவு

A fall in the price of lubricants

உலக சந்தையில் மசகு எண்ணெய் விலையில் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, பிரென்ட் மசகு எண்ணெய்யின் விலை 81.12 அமெரிக்க டொலர்களாகவும், WTI மசகு எண்ணெய்யின் விலை 75.13 அமெரிக்க டொலர்களாகவும் பதிவாகியுள்ளன.

No Comment
Add Comment
comment url