வாகனங்களுக்கான எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டில் இன்று தீர்மானம்

Decision on fuel quota for vehicles today

வாகனங்களுக்கான எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டில் இன்று தீர்மானம் : பண்டிகைக் காலத்திற்காக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களுக்கான எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டை தொடர்ந்தும் பேணுவது தொடர்பில் இன்று (17) தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 4ஆம் திகதி நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் வாகனங்களுக்கான எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது.

அதிகரிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டு மதிப்புகள் அதே முறையில் பராமரிக்கப்படுமா அல்லது முந்தைய மதிப்புகள் மீண்டும் நிலைநிறுத்தப்படுமா என்பது குறித்து இறுதி உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை என்று எரிசக்தி அமைச்சகம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

No Comment
Add Comment
comment url