புத்தள பிரதேசத்தில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்

Earthquake again in Buttala, Earthquake again in Buttala Earthquake again in Buttala Earthquake again in Buttala Earthquake again in Buttala Earthquake again in Buttala, Earthquake again in Buttala

வெல்லவாய - புத்தள பிரதேசத்தில் மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

புத்தல மற்றும் வெல்லவாய பகுதிகளுக்கு இடையில் 3.2 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளதாக புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.

Post a Comment