சூடானில் மோதல்கள் - 413 பேர் இறந்தனர்

The Conflicts in Sudan - 413 people died

சூடானில் மோதல்கள் - 413 பேர் இறந்தனர்: உலக சுகாதார அமைப்பின் தரவு அறிக்கைகளின்படி இதில் 09 குழந்தைகளும் அடங்கும்.


இந்த மோதல்களில் 3,500க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.


சூடானை சிவில் அரசாங்கத்தின் கீழ் இராணுவ ஆட்சிக்கு உட்படுத்துவது குறித்து அண்மையில் பரிசீலிக்கப்படுவதால் இராணுவத்திற்கு எதிராக இடைக்கால இராணுவத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சண்டை தீவிரமடைந்துள்ளதாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

No Comment
Add Comment
comment url